مراحل انجام کار

این شرکت جهت انجام پروژه ها اقدام به پیاده سازی استاندارد  PMBOK  نموده است  . استفاده از این استاندارد باعث بهینه‌سازی  فاز های  مختلف پروژه ، بهبود فرایند حوزه‌های مالی و مدیریت زمان پروژه می‌شود.

ساخت و نصب اسکلت فلزیدفتر مدیریت پروژه یا PMO جهت برنامه ریزی دقیق و پایش مستمر و منظم فعالیت ها با برنامه تهیه شده ، اقدام به دریافت گزارشات روزانه از واحد تولید و پروژه ها می نماید.
ماموریت اصلی این واحد تعیین سیستم ها و روش های مدیریت پروژه ، مدیریت سبد پروژه و کنترل اثر بخش پروژه ها بوده و با بهره گیری از کارشناسان مجرب و ابزار های به روز این حوزه سعی در یک پارچه سازی و ارتباط مناسب فرآیند ها و واحد های سازمان دارد.

دفتر فنی–مهندسی مستقر در کارخانه ، جهت بهینه‌سازی فرآیند تولید و به دست آوردن بهترین راندمان و بالاترین کیفیت ، اقدام به تهیه چک‌لیست‌ها و دستور ساخت‌های تفکیکی مجزا برای هر ایستگاه تولیدی می‌نماید . همچنین دفتر فنی با همکاری واحد مهندسی تولید ، اقدام به تهیه نقشه های کارگاهی و نصب و ارسال برای ذینفعان پروژه (کارفرما و واحدهای مختلف کارخانه)، ارزیابی فنی نقشه ها ، اعمال تغییرات در نقشه (در صورت نیاز) و برآورد متریال پروژه می نماید.

ساخت و نصب اسکلت فلزیمشخصات و ويژگي هاي اقلام ورودی و سازه ها و فرایندها توسط واحد مهندسی تولید استخراج گرديده و براساس آن طرح ريزي انجام فعاليت هاي پايش و اندازه گيري، ايستگاه هاي كنترلي توسط واحد کنترل کیفیت و ساير مديران مرتبط و بر اساس ويژگي ها و الزامات اقلام ورودی و سازه های نیمه ساخته و سازه نهایی، حساسيت ها، شرايط ساخت و توليد، بازخوردهاي حاصل از مشتريان و ساير منابع صورت پذيرفته و به مورد اجرا گذارده مي شود.

انبار شرکت سامان دژ به گونه ای طراحی شده که متریال خام ورودی به تفکیک کارخانه های سازنده ، دپو شده و این امر باعث استفاده متریال ارسالی به تفکیک کارفرما می‌شود و بروز خطا در ارسال محموله جلوگیری می‌نماید.

ساخت و نصب اسکلت فلزی کنترل کالیبراسیون تجهیزات خطوط تولید در شرکت سامان دژ موجب کمینه‌شدن  خطاهای احتمالی در پروسه تولید شده و به دلیل تولید کالای استاندارد و مطابق با نقشه های فنی و جلوگیری از دو باره کاری های زاید  ، زمان اجرای پروژه ها را کاهش می دهد .

ساخت و نصب اسکلت فلزیاستفاده از دستگاه‌های برش گرم و سرد و دستگاه CNC در سوراخکاری ، باعث از بین رفتن احتمال خطای نیروی انسانی در اندازه گیری‌ها شده و در نتیجه باعث بالارفتن کیفیت و سرعت در ساخت و نصب پروژه خواهد شد

ساخت و نصب اسکلت فلزیWPSهای تهیه شده توسط واحد کنترل کیفیت و با روشهای زیرپودری ، تحت گاز(mix) ،استاد ولدینگ و الکترو اسلگ میباشد.کلیه جوشکاران دارای گواهینامه جوشکاری مربوطه صادره از واحد کنترل کیفیت میباشند.

کنترل کالیبراسیون تجهیزات خطوط تولید در شرکت سامان دژ موجب کمینه‌شدن  خطاهای احتمالی در پروسه توساخت و نصب اسکلت فلزیانجام عملیات سایزینگ مقاطع تیر و ستون بوسیله اره نواری در شرکت سامان دژ باعث سهولت در شاقول‌کاری ستون‌ها در زمان نصب‌شده و در نتیجه زمان نصب پروژه را کاهش داده وهمچنین به بالا رفتن کیفیت نصب کمک شایانی می‌کند.لید شده و به دلیل تولید کالای استاندارد و مطابق با نقشه های فنی و جلوگیری از دو باره کاری های زاید  ، زمان اجرای پروژه ها را کاهش می دهد .

ساخت و نصب اسکلت فلزیواحد HSE شرکت سامان دژ ، همواره با در نظر گرفتن استانداردهای روز دنیا ، وظیفه برقراری ایمنی و سلامت کلیه ذی‌نفعان در کارخانه و پروژه‌ها را بر عهده دارد . این واحد در راستای از بین بردن و یا به حداقل رساندن ریسکهایی که کارکنان و سایر طرفهای ذینفع سازمان را در معرض خطرات ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ناشی از کار قرار می دهد ، اقدام به اجرا، نگهداری و بهبود مداوم سیستم ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی در سازمان می نماید.

ساخت و نصب اسکلت فلزیشرکت سامان دژ پارس با هدف کنترل یکپارچه منابع و قطعات و فرآیند های تولید اقدام به پیاده سازی سیستم ERP در سازمان نموده است . به کار گیری این سیستم باعث سفارش گیری دقیق قطعات و افزایش کنترل کیفی قطعات شده و ریسک عدم کنترل کیفی قطعات را به صفر می رساند. این امر موجب جلوگیری از انجام عملیات تکراری و کاهش زمان و افزایش دقت در پروژه می گردد .

ساخت و نصب اسکلت فلزیشرکت سامان دژ به منظور حصول اطمينان از برآورده شدن الزامات و مطابقت با طرح ريزي هاي انجام شده و تصديق آنها در مراحل مختلف، اقدام به کنترل کیفی ويژگي هاي اقلام ورودی، سازه های نیمه ساخته و سازه نهایی (محصول نهایی) وسازه نصب شده ( فرایند نصب) می نماید.