linkedin icon - svg
twitter icon - svg
email icon - svg
info@samandezh.com
telephone icon - svg
تلفن: 91-26202689-021
English
english language icon - png
Saman Dezh Logo
Search Icon - svg

پرونده ساخت‌و‌سازهای مغایر در تهران در دولت

شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پرونده ساخت‌و‌سازهای مغایر با طرح تفصیلی را در منطقه یک پایتخت مورد بررسی قرار داد. براساس بررسی‏های کارشناسی انجام شده طی چهار سال گذشته از اجرای طرح تفصیلی، معادل 69 درصد از مجموع 3 هزار و 375 پروانه ساختمانی صادر شده در منطقه یک تهران دارای مغایرت اساسی با ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل شهر بوده‏اند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر مبنای گزارش ارائه شده در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طی سال‏های 91 تا 95، تعداد 2 هزار و 605 پارسل دارای یک یا چند مورد عبور از ضوابط طرح تفصیلی بوده‏اند. پیروز حناچی گفت: به‌رغم وجود صراحت قانونی و تاکید شورای‏عالی بر ضرورت امکان دسترسی آزاد دبیرخانه شورای‏عالی به اطلاعات ساخت‌و‌ساز و پروانه‏های صادر شده توسط شهرداری تهران، تاکنون این مهم محقق نشده است.