linkedin icon - svg
twitter icon - svg
email icon - svg
info@samandezh.com
telephone icon - svg
تلفن: 91-26202689-021
English
english language icon - png
Saman Dezh Logo
Search Icon - svg

نیاز مبرم تهران به حمل و نقل عمومی

ساخت اسکلت فلزی - نصب اسکلت فلزی - اسکلت فلزی

اگر در تهران و یا شهر های پر جمعیت زندگی می نمائید ، با این مسئله که چندین ساعت از روز خود را در ترافیک بگذرانید کنار آمده اید . چندین ساعت از عمر خود را ترافیکی هدر می دهیم که همین اوقات اتلاف شده هزینه های هنگفتی را تحمیل جامعه و کشور می نماید.
بر طبق گفته رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران ، شهر تهران نیاز به 740 کیلومتر خط مترو دارد که 200 کیلومتر از آن باید حومه شهر را به پایتخت متصل نماید.
به گزارش ایسنا ، محسن سرخو با اشاره به اینکه روزانه 22 میلیون جابجایی در شهر تهران صورت می گیرد اظهار کرد : از این میزان 11 میلیون سفر با استفاده وسایل شخصی و 11 میلیون دیگر با استفاده از وسایل نقلیه عمومی اعم از مترو ، تاکسی و ناوگان اتوبوسرانی انجام می گردد . وی توسعه خطوط مترو و همچنین ورود سالانه حداقل 500 دستگاه اتوبوس جدید و 500 دستگاه اتوبوس بازسازی شده را به ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران ضروری دانست.
در صورتی که این برنامه و نیاز ها عملی شود و راحتی شهروندان در استفاده از وسایل نقلیه عمومی تامین شود ، به طور حتم می توان شاهد روان شدن ترافیک خسته کننده پایتخت باشیم و آسمانی پاک را که آرزوی همه ما است را شاهد باشیم.

عکس : بهرام حبیبی

# حمل و نقل عمومی # مترو # سامان دژ پارس # اسکلت فلزی # ساخت اسکلت فلزی # نصب اسکلت فلزی # سازه فلزی